ชาวแม่ฮ่องสอนแห่ร้อง "ธรรมนัส" แก้ปัญหาที่ทำกิน-ที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ อาทิ ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจุดแรก ได้เดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู เป็นวัดและพระธาตุประจำจังหวัดด้วย ร.อ.ธรรมนัส ได้เข้าสักการะพระธาตุดอยกองมู เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายปัญญา จีนาคำ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ รวมถึงตัวแทนจากส่วนราชการในสังกัดมาให้การต้อนรับ จากนั้น ร.อ. ธรรมนัส ได้เดินทางไปพบปะประชาชนที่บ้านผาบ่อง โดยมีตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอใกล้เคียงมาคอยต้อนรับและได้ร้องทุกข์ถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อเสนอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไข ร.อ.ธรรมรนัส ได้กล่าวว่า สรุปปัญหาส่วนใหญ่ของประชาชนที่ได้รับฟังคือ ปัญหาทั้งเรื่องที่ทำกิน เรื่องที่อยู่อาศัย รวมถึงแหล่งน้ำ ซึ่งปัญหาทั้งหมดเกิดจากเรื่องที่ดินที่ยังมีปัญหา ทำให้ชาวบ้านไร้กรรมสิทธ์ สี่งที่ตามมาคือ ปัญหาระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาทั้งไฟฟ้าและน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

พพ.ผนึกการเคหะฯดึงอาคาร-ที่อยู่อาศัย ออกแบบมาตรฐาน BECร่วมอนุรักษ์พลังงาน

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือ Building Energy Code (BEC)ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 กับอาคารก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภท ได้แก่ 1. สำนักงาน 2. โรงแรม 3. โรงพยาบาล 4. ศูนย์การค้า 5. โรงมหรสพ 6. สถานบริการ 7. อาคารชุมนุมคน 8. อาคารชุด และ 9. สถานศึกษา ซึ่งนำร่องอาคารที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร(ตร.ม.)ขึ้นไป การลงนามครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นที่จะแสดงเจตจำนงที่หน่วยงานรัฐจะร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการร่วมมือกันสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม พพ.ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ดังกล่าว ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552

คอลัมน์ กฎหมายธุรกิจ : ภาษีที่ดิน ผลกระทบต่อ ที่อยู่อาศัย โดย วิโรจน์ พูนสุวรรณ

คอลัมน์ กฎหมายธุรกิจ : ภาษีที่ดิน ผลกระทบต่อ ที่อยู่อาศัย โดย วิโรจน์ พูนสุวรรณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปใครมีบ้านและที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อัตราภาษีที่เรียกเก็บแม้จะถือว่าต่ำ แต่ก็ทำให้นักสะสมอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโด เพื่อไว้ลงทุนหรือเก็บไว้ให้ลูกต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และต้องคิดคำนวณให้ดีว่าหลังไหนจะเป็นที่อยู่อาศัยหลักมีทะเบียนบ้านเป็นของตนเอง หลังไหนจะยกให้ลูกให้ทะเบียนบ้านอยู่ในชื่อลูก นี่ไม่นับที่ดินทำการเกษตร พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งสองอย่างหลังโดนภาษีหนักหน่อย เสียภาษีสำหรับบ้านหลังที่สอง ภาษีที่ดินไม่ใช้กับบ้านหลังแรกที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าบ้านอยู่ในทะเบียนบ้าน ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์บ้านและที่ดินโดยกรมธนารักษ์รวมแล้วไม่เกิน 50 ล้านบาท พูดง่ายๆก็คือถ้ามีบ้านหลังเดียว ราคาไม่เกิน 50 ล้าน ก็ไม่ต้องเสียภาษี คนชั้นกลางส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้ จึงไม่ได้รับผลกระทบ จากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แต่ประการใด แต่ถ้าไปซื้อคอนโด หรือบ้านหลังที่สองเอาไว้ให้ลูก กฎหมายจะถือว่าท่านเป็นผู้มีอันจะกิน ต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ราคาคอนโดน้อยก็เสียภาษีน้อย ราคาสูงก็เสียมาก ภายในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินคือตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2564 อัตราภาษีที่เก็บจากบ้านหลังที่สอง จะเรียกเก็บเป็นขั้นบันได และยังเป็นอัตราที่ต่ำมาก

ไอแบงก์ให้กู้บ้านได้20ล้าน

รายงานข่าวจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ไอแบงก์เปิดตัว 4 โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี คิดอัตรากำไรต่ำเริ่มต้นที่ 2.25% พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม และฟรีค่าประเมินหลักประกัน ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยกู้ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโด หรือต้องการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง แบ่งกลุ่มสินเชื่อ เช่น โครงการสินเชื่อบ้านใหม่ ibank สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการสินเชื่อบ้านพรีเมียมสำหรับลูกค้าที่ต้องการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือซื้อที่อยู่อาศัย หรือซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ มีโครงการสินเชื่อกลุ่มอาชีพมั่นคงเช่น กลุ่มอาชีพแพทย์ เภสัชกร ผู้พิพากษา วิศวกร สถาปนิกและนักบิน และโครงการสินเชื่อกลุ่มรายได้ยั่งยืน ลูกค้าที่เป็นพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งยังขอวงเงินอเนกประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อชำระเงินสมทบ ตะกาฟุล MRTA ได้อีกด้วย ที่มา: //www.posttoday.com/finance/news/580443